SAM´S DETAILING – SHAMPOO

Bästa schampot på marknaden?

Sam´s Detailing Flag: United Kingdom on Apple iOS 15.4  shampoo är ett av de bästa schampon man kan få tag på. Extremt skonsam samtidigt som den rengör lacken på djupet. Detta premiumshampo lämnar otroliga resultat.  Den super glatta formulan är PH-neutral och säker att använda på alla vaxer, förseglingar och keramiska lackskydd.

Innehåll: 500 ml.

179 kr

Slut i lager

varning

FARA: Irriterar huden Orsakar allvarliga ögonskador Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: 15% eller mer men mindre än 30% anjoniska ytaktiva ämnen, 5% eller mer men mindre än 15% icke-joniska ytaktiva ämnen, mindre än 5% amfotera ytaktiva ämnen, parfymer, klormetylisotiazolinon och metylisotiazolinon Förvaras mörkt och frostfritt.

Nothing found.

SAM´S DETAILING – SHAMPOO

179 kr

Slut i lager

Bästa schampot på marknaden?

Sam´s Detailing Flag: United Kingdom on Apple iOS 15.4  shampoo är ett av de bästa schampon man kan få tag på. Extremt skonsam samtidigt som den rengör lacken på djupet. Detta premiumshampo lämnar otroliga resultat.  Den super glatta formulan är PH-neutral och säker att använda på alla vaxer, förseglingar och keramiska lackskydd.

Innehåll: 500 ml.

varning

FARA: Irriterar huden Orsakar allvarliga ögonskador Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: 15% eller mer men mindre än 30% anjoniska ytaktiva ämnen, 5% eller mer men mindre än 15% icke-joniska ytaktiva ämnen, mindre än 5% amfotera ytaktiva ämnen, parfymer, klormetylisotiazolinon och metylisotiazolinon Förvaras mörkt och frostfritt.

Nothing found.

Privacy Preference Center